Virtuele expo


Welkom bij de virtuele expo muur!

In dB’s zijn we gek op kunst en zolang het niet mogelijk is om fysieke werken te tonen in dB’s gaan we de expo online voortzetten. Elke week wordt hier op de website een nieuw project getoond van bekende oud-exposanten.

Dit kan zijn in de vorm van een online tentoonstelling, werken die zij ter verkoop aanbieden, of andere opmerkelijke initiatieven. Mis niks en hou Facebook scherp in de gaten voor nieuwe aankondigingen.


Henk Hop

In 2010 begon muzikant en illustrator Henk Hop met het exposeren van zijn werk. Geïnspireerd door de zogenaamde Lowbrow Art beweging maakt hij illustraties gebaseerd op oude iconografie, symbolen en eeuwen oude Dia de los Muertos onderwerpen. Een ogenschijnlijke tegenstelling van oud, nieuw, mooi en lelijk.

Door de jaren heen zijn de technieken verbreed – door naast het tekenen met de hand, de mogelijkheden van de computer te gebruiken. Geometrische vormen en complexe composities worden aan de hand van Processing in elkaar geprogrammeerd. Dit jaar is er een verschuiving plaats gevonden van digitale prints naar ouderwetse zeefdrukken. Een nieuwe passie is geboren.

Henk Hop is geen onbekende voor dB’s – hij heeft hier al 2 keer eerder geëxposeerd en zijn er verschillende tekeningen gepubliceerd in het ter ziele gegane underground comicblad Stukah. Naast het zeefdrukken maakt Henk nog veel posters voor Black Earth. 

De zeefdrukken worden gemaakt in kleine oplages en zijn te koop in A3 formaat voor 30 euro per stuk. Meer informatie kan je vinden op www.popgunpirates.com of je kan mailen naar henk@popgunpirates.com


Artmaus

Sinds 2019 werkt de Utrechtse kunstenaar en illustrator Thomas van Gaalen aan het visuele project ARTMAUS.Geïnspireerd door psychedelisch illustratiewerk, underground comix uit de jaren zestig en dromerige animatiefilms uit devroege jaren zeventig opent ARTMAUS een raampje naar een wonderlijke wereld in een cocktail van cartoonachtigepsychedelica. Het afgelopen jaar is ARTMAUS ingezet voor o.a. album cover art en werk voor muziekpodia – maarARTMAUS komt misschien het beste tot zijn recht in de rondtrekkende multimediale expo ARTMAUSTV!Van rondtrekken komt nu weinig meer, maar vrees niet – ARTMAUS is 100% pixelatable, digitizable & future-proof! Steekje hand door je digitale scherm en laat de befaamderuimtemuisje oog in oog brengen met een www-variant opARTMAUSTV. Scroll naar beneden voor onaards illustratiewerk, organischeruimtescapesen animatiewerk dat in jediepste dromen verwerkt lijkt te zijn!Meer werk zien? Potentiële opdracht of interesse in het aanschaffen van werk? Check de website van ARTMAUS!


Erwin Grolleman

BIRDLAND

Fresh water from clear rivers, springing
from faraway mountains, meandering
trough green pastures lush with flowers
and weeds, fields overgrown with thick
bushes, woods teeming with wildlife, seas
and oceans of sand, glimmering under a
bright sun and seemingly empty, free from
men and their folly. There our feathered
brothers and sisters roam free and do
what they do best, fly, eat and pro
generate relentless, this is their land,
beautiful, mystical, birdland.

Fineliner op A4 formaat
Gemaakt in mei 2020


Han Ernest

Han onderzoekt met zijn camera  hoe mensen zich verhouden tot hun omgeving. Meestal is ‘omgeving’ een niet-alledaagse ‘wereld’ in de stad. Als fotograaf ontsluit hij deze wereld door het vertellen van een documentair verhaal. Door zijn verleden als vormgever zoekt hij onbewust altijd naar een esthetische enscenering, waardoor de beelden een context krijgen van rust, ruimte en balans. 

Een opdracht tijdens zijn opleiding aan de Fotoacademie Amsterdam bracht fotograaf Han Ernest ertoe om Tivoli aan de Oudegracht in Utrecht in beeld te brengen. Daar raakte hij gefascineerd door het muzikantenleven backstage. 

Direct na zijn opleiding werd hij door journalist Geert Henderickx gevraagd om voor Heaven magazine te fotograferen. Eerst met backstage fotografie voor de rubriek ON THE ROAD en een paar edities van Heaven later ook voor het maken van portretfoto’s. Met deze -in enkele jaren opgebouwde- serie exposeerde hij in het najaar van 2019 bij dB’s.  

Daarnaast maakte in het verlengde van deze foto’s speciaal voor dB’s een serie die je hier kunt zien.
Zie ook www.hanernest.nl/documentairen www.hanernest.nl/portret 

 


Leffe Goldstein

Twenty-one beastly portraits.
Monochromesilk screenprints.

Bekend om zijn uitgesproken gebruik van sterke geometrische vormen en supervlakke esthetiek.
Goldsteins stijl wordt beïnvloed door zijn reizen in Japan, popcultuur, anime en manga en zijn betrokkenheid bij de underground kunstscene. Echo’s uit de avant-gardistische ontwerpstijl uit de jaren twintig en dertig zijn duidelijk zichtbaar in de stijl van Goldstein. In de virtuele expo toont hij een serie monochrome zeefdrukken met de titel Twenty-one beastly portraits en twee korte animaties.

Leffe Goldstein likes watching animals in wild and urban environments.

“I enjoy spending time around my furry friends. Their honesty and instincts are fascinating. If only they could speak.”

He says with a smile. These new screen prints in monochrome are an exercise in working with curves. The strong, minimal lines create a bold, graphic vocabulary; a universal alphabet of animalian characters, with individual attitudes and personalities. Combining the mathematical precision of vector art with his love of nature proved inspiring.“I was intrigued by what happened when I made one tiny, directional shift or removed one line or detail. Somehow, the personality of the animal is revealed even more as detail is stripped away. Once I’d started, I just kept experimenting until I got what I wanted.

”Wicked and furry they may be. Fluffy they f***ing ain’t.

Buy a print
Interested in buying a limited edition screen print from my “Wicked The Furry”.
Easy contact me on Instagram @leffegolstein.

Price €25,00 for one print
Price €80,00 for a set of 4 prints

Half the profit goes to dB’s so they finally can afford a decent piece of carpet for the former smoking room, they need it badly!

 


Welcome to The HOUSE OF DAAN.

We’re a crochet and ceramic studio, specialized in unique and handmade goodies. In our work we’re looking and playing between the boundaries of men/women, sexuality, gender and everything in between.


HET PROJECT BIRDS VAN GANDALF KONING

We moeten wat doen, we zitten thuis. Als vogels in een kooi. Dit project is een oproep om samen iets te maken wat staat voor vrijheid, gelijkheid, grenzeloosheid, solidariteit en een beter milieu! Een stem tegen onbetaalbare kunst, kapitalisme, individualisering en de opwarming van de aarde!

We willen getekende vogels verzamelen om te laten zien hoeveel soorten er wel niet zijn. Aandacht vragen voor hun diversiteit en een verzameling aanleggen om samen te voegen in een enorme collage.

De corona crisis vormt een waarschuwing voor hoe we nu leven, overbevolkt in grote steden, de natuur onzichtbaar en onze ogen gericht op een scherm met voedsel op ons bord waar we de herkomst niet van kennen.

Kinderen kennen wel alle merknamen; Nike en Apple kennen ze allemaal, maar kijkt er nog wel eens iemand naar boven? Of in het bos wat daar allemaal speelt?

Vogels laten nu als geen andere soort zien wat het is om vrij te zijn. Ze kunnen overal heen. En dit is de kans om eens naar hun te kijken. Hoe behouden zij hun vrijheid en gaan ze met elkaar om? Kunnen wij iets van hen leren als de crisis afzwakt?

Wij willen iedereen uitnodigen om een vogel te tekenen of te schilderen op papier; een meeuw, adelaar, havik of kanarie; het maakt niet uit! Of je nou jong, oud, groot, klein, goed of slecht kan tekenen; het is jouw vogel en jij maakt hem zoals jij het wilt!!

Als tekening is ingezonden worden zij uiteindelijk in een collage geplaatst voor de ramen van dB’s. Dit project blijft lopen totdat we weer open mogen en iedereen het project kan komen bewonderen.

Stuur je tekening naar:

CAB-Rondom 100, 3534 BE Utrecht

Of stuur een digitale versie naar:

virtuele.expo@gmail.com


THE BIRDS PROJECT BY GANDALF KONING

We have to do something, we are at home. Like birds in a cage. This project is a call to create something together that represents freedom, equality, boundlessness, solidarity and a better environment! A voice against overpriced art, capitalism, individualization and global warming!

We want to collect drawings of birds to emphasize how many species there are. Draw attention to their diversity and create a collection to merge into a huge collage.

The corona crisis is a warning about our current life-style, living in overcrowded big cities, nature invisible and our eyes glued to a screen with food on our plate that we do not know the origin of.

Children know every brand-name; Nike and Apple, they know them all, but does anyone ever look up? Or in the forest to see what is going on there?

Currently birds show us like no other species what it is to be free. They can go anywhere. And this is our chance to take a look at them. How do they maintain their freedom and interact with each other? Can we learn from them when the crisis subsides?

We would like to invite everyone to draw or paint a bird on paper; a gull, eagle, hawk or canary; it does not matter! Whether you can draw or not, whether your young, old, big, small, good or bad; it’s your bird and you make it the way you want it !!

When a drawing is submitted, they are eventually placed in a collage in front of the windows of dBs. This project will continue until we can open again and everyone can come and admire the project.

Send your drawing to:

CAB-Rondom 100, 3534 BE Utrecht

Or send a digital version to:

virtuele.expo@gmail.com