Virtuele expo


Welkom bij de virtuele expo muur!

In dB’s zijn we gek op kunst en zolang het niet mogelijk is om fysieke werken te tonen in dB’s gaan we de expo online voortzetten. Elke week wordt hier op de website een nieuw project getoond van bekende oud-exposanten.

Dit kan zijn in de vorm van een online tentoonstelling, werken die zij ter verkoop aanbieden, of andere opmerkelijke initiatieven. Mis niks en hou Facebook scherp in de gaten voor nieuwe aankondigingen.


Leffe Goldstein

Twenty-one beastly portraits.
Monochromesilk screenprints.

Bekend om zijn uitgesproken gebruik van sterke geometrische vormen en supervlakke esthetiek.
Goldsteins stijl wordt beïnvloed door zijn reizen in Japan, popcultuur, anime en manga en zijn betrokkenheid bij de underground kunstscene. Echo’s uit de avant-gardistische ontwerpstijl uit de jaren twintig en dertig zijn duidelijk zichtbaar in de stijl van Goldstein. In de virtuele expo toont hij een serie monochrome zeefdrukken met de titel Twenty-one beastly portraits en twee korte animaties.

Leffe Goldstein likes watching animals in wild and urban environments.

“I enjoy spending time around my furry friends. Their honesty and instincts are fascinating. If only they could speak.”

He says with a smile. These new screen prints in monochrome are an exercise in working with curves. The strong, minimal lines create a bold, graphic vocabulary; a universal alphabet of animalian characters, with individual attitudes and personalities. Combining the mathematical precision of vector art with his love of nature proved inspiring.“I was intrigued by what happened when I made one tiny, directional shift or removed one line or detail. Somehow, the personality of the animal is revealed even more as detail is stripped away. Once I’d started, I just kept experimenting until I got what I wanted.

”Wicked and furry they may be. Fluffy they f***ing ain’t.

Buy a print
Interested in buying a limited edition screen print from my “Wicked The Furry”.
Easy contact me on Instagram @leffegolstein.

Price €25,00 for one print
Price €80,00 for a set of 4 prints

Half the profit goes to dB’s so they finally can afford a decent piece of carpet for the former smoking room, they need it badly!

 


Welcome to The HOUSE OF DAAN.

We’re a crochet and ceramic studio, specialized in unique and handmade goodies. In our work we’re looking and playing between the boundaries of men/women, sexuality, gender and everything in between.


HET PROJECT BIRDS VAN GANDALF KONING

We moeten wat doen, we zitten thuis. Als vogels in een kooi. Dit project is een oproep om samen iets te maken wat staat voor vrijheid, gelijkheid, grenzeloosheid, solidariteit en een beter milieu! Een stem tegen onbetaalbare kunst, kapitalisme, individualisering en de opwarming van de aarde!

We willen getekende vogels verzamelen om te laten zien hoeveel soorten er wel niet zijn. Aandacht vragen voor hun diversiteit en een verzameling aanleggen om samen te voegen in een enorme collage.

De corona crisis vormt een waarschuwing voor hoe we nu leven, overbevolkt in grote steden, de natuur onzichtbaar en onze ogen gericht op een scherm met voedsel op ons bord waar we de herkomst niet van kennen.

Kinderen kennen wel alle merknamen; Nike en Apple kennen ze allemaal, maar kijkt er nog wel eens iemand naar boven? Of in het bos wat daar allemaal speelt?

Vogels laten nu als geen andere soort zien wat het is om vrij te zijn. Ze kunnen overal heen. En dit is de kans om eens naar hun te kijken. Hoe behouden zij hun vrijheid en gaan ze met elkaar om? Kunnen wij iets van hen leren als de crisis afzwakt?

Wij willen iedereen uitnodigen om een vogel te tekenen of te schilderen op papier; een meeuw, adelaar, havik of kanarie; het maakt niet uit! Of je nou jong, oud, groot, klein, goed of slecht kan tekenen; het is jouw vogel en jij maakt hem zoals jij het wilt!!

Als tekening is ingezonden worden zij uiteindelijk in een collage geplaatst voor de ramen van dB’s. Dit project blijft lopen totdat we weer open mogen en iedereen het project kan komen bewonderen.

Stuur je tekening naar:

CAB-Rondom 100, 3534 BE Utrecht

Of stuur een digitale versie naar:

virtuele.expo@gmail.com


THE BIRDS PROJECT BY GANDALF KONING

We have to do something, we are at home. Like birds in a cage. This project is a call to create something together that represents freedom, equality, boundlessness, solidarity and a better environment! A voice against overpriced art, capitalism, individualization and global warming!

We want to collect drawings of birds to emphasize how many species there are. Draw attention to their diversity and create a collection to merge into a huge collage.

The corona crisis is a warning about our current life-style, living in overcrowded big cities, nature invisible and our eyes glued to a screen with food on our plate that we do not know the origin of.

Children know every brand-name; Nike and Apple, they know them all, but does anyone ever look up? Or in the forest to see what is going on there?

Currently birds show us like no other species what it is to be free. They can go anywhere. And this is our chance to take a look at them. How do they maintain their freedom and interact with each other? Can we learn from them when the crisis subsides?

We would like to invite everyone to draw or paint a bird on paper; a gull, eagle, hawk or canary; it does not matter! Whether you can draw or not, whether your young, old, big, small, good or bad; it’s your bird and you make it the way you want it !!

When a drawing is submitted, they are eventually placed in a collage in front of the windows of dBs. This project will continue until we can open again and everyone can come and admire the project.

Send your drawing to:

CAB-Rondom 100, 3534 BE Utrecht

Or send a digital version to:

virtuele.expo@gmail.com