Nieuws

Belangrijk bericht over de huisvesting van dB’s in het CAB-gebouw.

Na overleg met de gebiedsontwikkelaars van de Cartesiusdriehoek, MRP en Ballast-Nedam, blijkt de beste optie voor dB’s een verhuizing te zijn uit het CAB-gebouw. We willen graag in deze buurt blijven en zijn daartoe bezig in het snel ontwikkelende Werkspoorkwartier, aan de overkant van de Cartesiusweg.

Samen met de enorme steun van de gemeente Utrecht hebben we het belang van dB’s voor Utrecht benadrukt, op het gebied van muziek maken en muziek beleven. Of het nu gaat om amateurs, professionals, leerlingen, docenten of concertgangers: jarenlang komen veel mensen met plezier naar dB’s. Niet alleen de oefenstudio’s, maar ook de concertzaal, het café, opnamestudio Moskou, eetcafé Roots Rock Kitchen en muziekschool Backstage verhuizen met ons mee.

We willen jullie, fans, gebruikers en bezoekers, bedanken voor de enorme steun die we de afgelopen periode in dit moeilijke proces hebben ervaren! Alleen was het ons nooit gelukt om zo ver te komen.

De komende periode gaan we aan de slag met de uitwerking van de plannen en in de tussentijd blijven we open in het CAB-gebouw, zo lang als het mogelijk is. We verwachten niet voor de zomer van 2022 te verhuizen.
Onze focus voor de toekomst is om niet alleen dB’s te behouden, maar ook de ongedwongen sfeer. Zodat we ook dan weer een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt.

We danken allen die bijdragen aan het voorbestaan van onze tent en laten snel meer van ons horen.