Het CAB-gebouw is in transitie


Wat is de huidige situatie?

Het pand waar dB’s in is huisvest, het CAB gebouw (spreek uit Cee Aa Bee), is gekocht door een consortium bestaande uit o.a. MRP Development en Ballast Nedam. Het Cartesiusgebied wordt een woon- werk- en leefgebied met 3000 nieuwe woningen. Daarvan komen er ook 260 bovenop het CAB gebouw. Dit alles heeft grote gevolgen voor dB’s.

Tot en met 17 september kon iedereen een zienswijze (soms ook bezwaar) indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Er zijn bijzonder veel zienswijzen ingediend (bijna 400), waarin velen ook hun zorg uitspaken over dB’s in de toekomst.
De gemeente zal met de ontwikkelende partijen al deze zienswijzen verwerken en waar nodig opnemen in het definitieve bestemmingsplan. Naar verwachting komt het plan in het voorjaar in de gemeenteraad aan de orde. In de gemeenteraad is er een bijna unanieme steun voor dB’s uitgesproken en het College heeft toegezegd dat zij haar uiterste best zal doen om te zorgen dat dB’s in het C.A.B.gebouw kan blijven. Ondertussen bespreken we met het consortium hoe dB’s kan blijven en welke knelpunten moeten worden opgelost.

Wat als het toch mis gaat?

We verwachten dat niet, zeker niet met jullie ondersteuning. Maar als het zo is dan gaan we kijken hoe we samen kunnen optrekken. Volg onze socials en de media.

Dank voor jullie steun. dB’s… is here to stay!

Wil je meer weten over de situatie rondom dB’s in het CAB-gebouw?

Klik hier voor achtergrondinformatie!

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd onze social media kanalen in de gaten.