Het CAB-gebouw is in transitie


dB’s is gevestigd in het markante CAB-gebouw aan de voet van station Zuilen, in Utrecht West.
Het CAB-gebouw staat in de Cartesiusdriehoek. Zo heet het bedrijventerrein om het gebouw. De grond was van NS. Gemeente Utrecht en NS hebben in 2017 een herbestemmingsplan voor het gebied gemaakt en de driehoek is in de verkoop gezet. De nieuwe eigenaar is een consortium van MRP Development en Ballast Nedam.

Wat verandert er?
Er komt een woon- werk- en leefgebied met vooral véél nieuwe woningen.
Het CAB-gebouw is industrieel erfgoed en een gemeentelijk monument.
Het krijgt een centrale rol in de nieuwe plannen en moet een baken worden voor de nieuwe, eigenwijze identiteit voor het gebied.
Kort gezegd: kansen voor nieuwe initiatieven, maar ook een bedreiging voor dB’s als pionier en plaatsmaker van het eerste uur.

Sinds een jaar is dB’s in gesprek met projectontwikkelaars MRP en Ballast Nedam over de indeling van het gebouw en hoe dB’s behouden kan blijven in de nieuwe situatie.
Omdat het (opnieuw) bouwen van 17 oefenstudio’s en een concertzaal specifieke eisen en kosten met zich meebrengt, is de insteek van dB’s om op dezelfde locatie te blijven.
Ook is er een alternatieve locatie voor dB’s gereserveerd in het nieuwbouwblok naast station Zuilen.

Wat is de tijdlijn?
Het CAB-gebouw blijft staan, want gemeentelijk monument, maar gaat tegelijkertijd ook op de schop.
Zo laten getoonde plannen een woontoren op en over de halve breedte van het gebouw zien. Momenteel wordt besloten hoe het gebouw ingedeeld gaat worden.

Tot en met 17 september 2020 kon iedereen een zienswijze (soms ook bezwaar) indienen voor het ontwerpbestemmingsplan.
Er zijn bijna 400 zienswijzen ingediend, waarin velen ook zorg uitspraken over dB’s in de toekomst.
De gemeente verwerkt de zienswijzen en waar nodig (en mogelijk) worden aanpassingen opgenomen in het definitieve bestemmingsplan.
Naar verwachting komt het plan in het voorjaar in de gemeenteraad aan de orde.
In de gemeenteraad is er bijna unanieme steun uitgesproken voor dB’s, en het College heeft toegezegd dat zij haar uiterste best zal doen om te zorgen dat dB’s in het CAB gebouw kan blijven.
Ondertussen bespreken we met het consortium hoe dB’s kan blijven en welke knelpunten moeten worden opgelost.

Klik hier voor achtergrondinformatie!

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd onze social media kanalen in de gaten.