Het CAB-gebouw is in transitie


Wat is de huidige situatie?

Het pand waar dB’s in is huisvest, het CAB gebouw (spreek uit Cee Aa Bee), is gekocht door een consortium bestaande uit o.a. MRP Development en Ballast Nedam. Het Cartesiusgebied wordt een woon- werk- en leefgebied met 3000 nieuwe woningen. Daarvan komen er ook 260 bovenop het CAB gebouw. Dit alles heeft grote gevolgen voor dB’s.

dB’s is nu constructief in gesprek met het consortium over de toekomst van dB’s in het CAB-gebouw. Alle betrokken partijen: NS, gemeente Utrecht en het consortium, hebben altijd uitgesproken dat dB’s moet blijven in het gebouw/gebied. We zijn nu concreet aan het kijken wat de knelpunten zijn en hoe we die kunnen oplossen. Wat is er zo lastig?

1. Geluid: dB’s is goed geïsoleerd, maar geluid kent vele sluipwegen. Zorg is er nu vooral over of hoge geluidsvolumes toch via funderingen door kunnen trillen in de geplande opbouw.

2. Publieksstroom: dB’s is open van 10:00 uur ‘s ochtends tot 02:00 uur ’s-nachts en het publiek dat in de late uren dB’s verlaat mag geen overlast bezorgen aan de bewoners.

3. Bereikbaarheid: De nieuwe wijk wordt autoluw, parkeren wordt heel duur, en dat gaat niet makkelijk samen met muzikanten met zware instrumenten en versterkers.

4. Kosten van verbouw: De geplande locaties van woningen vragen om andere entree, wat gevolgen heeft voor de gehele inrichting zoals die nu is. Bestaand zal (deels?) moeten gesloopt, en ruimtes moeten opnieuw worden gebouwd.

5. De nieuwe huurprijs: een lage huurprijs is essentieel voor de exploitatie van dB’s.

6. Tussentijdse verhuizing: als er verbouwd wordt zal dB’s tijdelijk misschien elders moeten draaien, of stilvallen. We willen dit voorkomen.

Al deze knelpunten worden nu concreet besproken en we zoeken naar een oplossing met alle betrokken partijen.

Wat gebeurt wanneer in het gebied?

De bestemming van het gebied moet gewijzigd. Op dit moment loopt de procedure van ter visie legging, waarbij iedereen een zienswijze kan indienen. Alle zienswijzen worden meegenomen en afgewogen en kunnen leiden tot aanpassingen van het bestemmingsplan. Er is nog 1 informatie-avond voor belangstellenden in dB’s op 25 augustus; op 7 september is er een infomarkt. Zie ook: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/cartesiusdriehoek-bouw-stadswijk/ Op 17 september eindigt deze procedure.

Voorjaar 2021 wordt het dan ingediend bij de gemeenteraad.

Najaar 2021 zou dan een begin worden gemaakt met de uitvoering in fasen.

Wat kun jij nu doen?

Als je onze zorgen over de knelpunten deelt, dan kun je het volgende doen:

1. Dien een visie in, waarbij je het belang van dB’s benadrukt, vraagt om een oplossing, vragen stelt over bovenstaande knelpunten, je zorg uitspreekt, etcetera.

Onderaan staat hoe je dat doet.

2. Benader je favoriete politieke partij, gemeentelijk of landelijk (NS, de verkopende partij, is een staatsbedrijf); maak je zorgen kenbaar en vraag of ze dB’s gaan helpen met die knelpunten.

3. Abonneer je op de nieuwsbrief van dB’s en volg onze site http://www.cabgebouw.nl. Langs die beide kanalen blijven we je verder informeren.

4. Neem contact met ons op als je andere steun overweegt: info@dbstudio.nl

Wat als het toch mis gaat?

We verwachten dat niet, zeker niet met jullie ondersteuning. Maar als het zo is dan gaan we kijken hoe we samen kunnen optrekken. Volg onze socials en de media.

Hoe dien jij je visie of zienswijze in?

Vraag ons gerust om hulp en tips, via info@dbstudio.nl

Zienswijzen
Tijdens de ter inzage termijn kunt u schriftelijk, digitaal via Digi-D of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht Ontwikkelorganisatie Ruimte Omgevingsrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek, Fase 2-6 en ontwerpbesluit hogere waarden.

Digitaal indienen van zienswijzen kan niet via e-mail, maar alleen via DigiD. Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van een adres en een handtekening.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag via het telefoonnummer 14030 een afspraak maken. Geeft u daarbij aan dat u een afspraak wilt maken bij Omgevingsrecht.

Vanwege de huidige coronacrisis verzoeken wij u om ook uw emailadres en telefoonnummer te vermelden, zodat verdere communicatie zoveel mogelijk digitaal kan plaatsvinden. Het is voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om de papieren versie van het bestemmingsplan in te zien. Het bestemmingsplan kunt u ook digitaal inzien. Mocht u het lastig vinden om op deze manier het bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing hiervoor. Een zienswijze kunt u digitaal indienen via DigiD door in te loggen via deze link: Zienswijze indienen met DigiD. Op een andere manier een zienswijze digitaal in dienen, zoals met een e-mail, is niet mogelijk.

Dank voor jullie steun. dB’s… is here to stay!