Nieuws


DEBATTEREN OVER DB’S

Omdat we in aanloop naar het debat van de commissie stad & ruimte vragen van jullie krijgen over de toekomst van dB’s, lees je hier een korte uitleg over de context van het debat:

Donderdag 4 april om 20:00 uur is er in de gemeenteraad een debat met op de agenda de herbestemming van het CAB-gebouw. Dat er een nieuwe bestemming voor het CAB-gebouw – ons huis – komt, is geen nieuws. Het wil nog niet zeggen dat dB’s het huis moet verlaten. Het betekent wel dat het gebouw en gebied in aanblik gaan veranderen. dB’s zoekt telkens het gesprek met de Gemeente Utrecht, NS en de nieuwe eigenaren over de herbestemming. Wij vertrouwen de door deze partijen uitgesproken intentie om dB’s te behouden in het CAB-gebouw. Wel voelen we nadrukkelijk urgentie om onze plek, omgeving en bedrijfsvoering te bewaken in dit proces. Want de nu ingetekende woontoren op het gebouw, de woningen dicht rondom het gebouw en de gewenste lage mobiliteitsnorm voor gemotoriseerd vervoer, laten zich niet direct verenigen met onze publieksstromen en openingstijden.

Discussie hierover in de gemeenteraad zien we dan ook als zeer zinvol. Het accent zou wat ons betreft niet alleen moeten liggen op wat er wel of niet in het koersdocument staat qua fysieke mogelijkheden om te bouwen, maar zeker ook over het gewenste gebruik van het gebouw en wat daarvoor (ver)bindende voorwaarden zijn.

Je kunt bij het debat aanwezig zijn als toeschouwer of meekijken via internet.

De bijbehorende vergaderstukken zie je hier: https://bit.ly/2HGKOGk

 

De toekomstige ontwikkelingen vanuit het perspectief van dB’s kun je ook volgen in onze CAB-nieuwsbrieven. Aanmelding kan via www.cabgebouw.nl