Nieuws


dB’s is here to stay

dB’s is here to stay. Dat is de inzet niet alleen van dB’s, maar ook van Gemeente Utrecht, NS Vastgoed en het Consortium dat de Cartesiusdriehoek ontwikkelt. Dat wil niet zeggen dat dit zeker lukken gaat, er zijn nog een aantal belangrijke knelpunten niet opgelost. Zie daarvoor onze update.