engel bier dbs utrecht

Archive: September 2021


Here to stay, but not staying here

Belangrijk bericht over de huisvesting van dB’s in het CAB-gebouw. Na overleg met de gebiedsontwikkelaars van de Cartesiusdriehoek, MRP en Ballast-Nedam, blijkt de beste optie voor dB’s een verhuizing te …

Read more
Loading